Het Deltaplan, onze redding.

Wat gebeurt er in ons land?

Alhoewel de hoge temperaturen ervoor zorgen dat een zomervakantie in Spanje niet meer nodig is, gaan zeker alle alarmbellen af. Ook bij onze overheden. Daarom kwamen zij met het Deltaplan. Wat ons namelijk anders te wachten staat, is bijvoorbeeld: verdere stijgende temperaturen, meer kans op extreme regenbuien, hittegolven, langere drogere periodes en overstromingen. 

Al met al brengt klimaatverandering dus grote gevolgen met zich mee en heeft het impact op onze gezondheid, de leefbaarheid, biodiversiteit en de economie. Wat gebeurt er eigenlijk als we niks doen? Tot 2050 mogelijke klimaatschade tussen de € 77,5 en 173,6 miljard. Waar een wil is, is een weg en gelukkig is die er.

Biodiversiteit
Deltaplan

Het nationaal Deltaprogramma

Het doel van dit plan van aanpak is dat Nederland, in 2050, klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. Het plan is een initiatief van de overheid om wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen te minimaliseren. Daarbij komt dat waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke inrichting op orde moeten zijn. Hoe dit wordt gerealiseerd, is op drie manieren: Deltabeslissingen, Deltaplannen en het Deltaprogramma. Een van de Deltabeslissingen, waarop we meer inzoomen, is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

Wat draait Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om?

Deze Deltabeslissing is gefocust op de ontwikkeling van waterrobuuste en klimaatbestendige gebieden in zowel steden als op het platteland. Wil je meer weten? Ga naar de pagina van de Rijkswaterstraat over het nationaal Deltaprogramma

Hoe willen gemeenten, waterschappen en provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen? 

  1. Inzicht in kwetsbaarheden is de basis voor ruimtelijke adaptatie door middel van stresstesten.
  2. Door risicodialogen. Dit zijn de tussenstappen tussen de stresstest en het opstellen van een uitvoeringsagenda.
  3. Het uitvoeringsagenda’s die duidelijke afspraken over ”wat”, ”wanneer” en ”door wie bevatten”.
  4. Door meekoppelkansen die rekening houden met klimaatadaptiemaatregelen en de uitvoering in met name steden doen versnellen.
  5. Door stimuleren en faciliteren. Hier worden o.a financiële middelen bedoeld.
  6. Door reguleren en borgen via het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA)
  7. Door handelen bij calamiteiten. Een plan van aanpak indien het misgaat.
Deltaplan biodiversiteitsherstel

Meer weten over de biodiversiteit in Nederland of over het verlies aan biodiversiteit?