Biodiversiteit in Nederland

Nederland heeft een grote verscheidenheid aan wilde dieren en planten, waardoor het een unieke omgeving is met een hoog niveau van biodiversiteit. In deze artikel zullen we kijken naar wat er nodig is om biodiversiteit in Nederland te behouden, hoe het verbeteren van biodiversiteit kan helpen bij het bestrijden van klimaatverandering, en welke acties er ondernomen moeten worden als we willen dat Nederland ook in de toekomst over een bloeiende biodiversiteit kan beschikken.

Onderzoek

De natuur in Nederland is onderwerp van veel onderzoek. Dit komt omdat de natuur in ons land steeds meer bedreigd wordt door veranderingen in het klimaat, verstedelijking en landbouw. Er is daarom behoefte aan goed onderzoek naar de biodiversiteit in Nederland, zodat we beter begrijpen hoe deze bedreigingen invloed hebben op onze natuur en wat we kunnen doen om deze tegen te gaan.

Ecologische hoofdstructuur

De eerste ecologische hoofdstructuur werd in 1993 vastgesteld in het Nationaal Milieubeleidsplan. Dit was de start van een beleid dat gericht is op het behoud en de versterking van de natuur. In 2001 is er een nieuw Nationaal Natuurbeleidsplan vastgesteld. Dit plan gaat uit van drie pijlers:

  • Versterken van de natuurlijke basis voor het leven;
  • Verbeteren van het milieu;
  • Versterken van de maatschappelijke waardering voor de natuur.

Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen

In Nederland wordt hard gewerkt aan het behoud van biodiversiteit. Er is een Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen in het leven geroepen om hieraan te werken. Deze taskforce gaat met verschillende partijen in gesprek om te kijken hoe de biodiversiteit in Nederland verbeterd kan worden. Om deze reden is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp.